Skog med träd - Kvadratisk bild

Existens är mer än att ”vara uppe i huvudet” och tänka

Psykodynamisk terapi har även en existentiell inriktning där terapin får en filosofisk dimension, men utan att stanna på en intellektuell nivå. Du kanske längtar efter något mer i livet – bli mer levande och växa sommänniska? Att söka mening i livet och ställa viktiga livsfrågor, lida av en isolerande ensamhet eller vara i identitetskris är exempel på ämnen av existentiell natur som du kan undersöka tillsammans med terapeuten.