Psykoterapeut & samtalsterapeut

Anna Rypi – Fil. doktor i sociologi/socialpsykologi

Jag har doktorerat i sociologi med inriktning socialpsykologi, och har arbetat med undervisning och forskning på universitetet i många år.

Som beteendevetare intresserar jag mig för människans plats i samhället. Jag vill betona det sociala sammanhangets och relationernas betydelse. Jag förespråkar ett förhållningssätt som tar hänsyn till människan som helhet.

”Keep some room in your heart for the unimaginable.”
Mary Oliver

Meditation & existentiella frågor

Jag har lång erfarenhet av buddhistisk insikts- och stillhetsmeditation (mindfulness) och ett intresse för existentiella frågor. Jag upplever att meditation kan skapa ett inre lugn och acceptans, men också öppna upp nya dörrar – vilket till stor del är samma mål som psykoterapi har. Meditationen har gett mig en träning i närvaro och i att lyssna på min intuition.

Utbildning – samtalsterapeut & psykoterapeut

Jag har gått steg 1-utbildning i psykodynamisk psykoterapi, och får i mitt arbete kvalificerad handledning av en leg. psykoterapeut från Sankt Lukas.
Dessutom har jag gått steg 1 kurs i mindful selfcompassion, utvecklat av Kristin Neff och Christopher Germer, och för närvarande fortbildar jag mig på Compassionfokuserad terapi (CFT) utvecklat av Paul Gilbert.

Inriktning

Som psykodynamisk terapeut är jag öppen för integrativa metoder, t ex att fokusera på betydelsen av känslor (affektfokuserad och compassionfokuserad psykoterapi) samt på existentiella frågor (existentiell psykoterapi). Jag ser även kroppen som viktig att integrera i psykoterapin, t ex genom att undersöka var känslor upplevs i kroppen.

Pris

En timmes session för privatpersoner kostar 750:-. För övriga arrangemang, vänligen kontakta mig för offert.

Mottagning – Helsingborg & Lund

Du är välkommen till sessioner i samtalsterapi & psykoterapi i trevliga lokaler, och jag har mottagning i både Lund och Helsingborg.

Kontakta mig