Känner du dig nedstämd sedan en längre tid och/eller fått diagnosen depression? Vill du gå i terapi i höst till ett reducerat pris? (200 kr/gång)

Jag läser nu till psykoterapeut med relationell och interpersonell inriktning på Linköping universitet, och söker därför två utbildningsklienter. En klient som ska påbörja sin terapi i början av september och en med påbörjan i mitten av oktober.

Interpersonell terapi (IPT)

Interpersonell terapi, IPT, är en strukturerad form av psykoterapi med fokus på relationer. Problem i betydelsefulla relationer kan leda till olika symptom som psykologisk stress, depression eller ångest. Genom att bli uppmärksam på vårt sätt att reagera känslomässigt ökar vår förmåga att förstå och hantera sociala sammanhang. Interpersonell terapi, IPT har visat gott resultat för personer som lider av: •

  • Nedstämdhet eller depression
  • Depression under graviditet och efter förlossning
  • Sorg som inte går över

Det är en så kallad tidsbegränsad behandling och ges 16 ggr. För att snabbt avgränsa terapin och koncentrera kraften där den som mest behövs bestämmer vi vid de första tillfällena vilket fokusområde vi skall ha och arbetar sedan strukturerat utifrån detta. Interpersonell terapi, IPT har visat sig nå goda resultat och rekommenderas av Socialstyrelsen.

Kontakta mig, Anna Rypi, på anna@dynamiskasamtal.se, el ring 073-9757339 – om du är intresserad, så kan jag berätta mer!