Hur lär du dig att uppmärksamma och tillämpa självmedkänsla

Här intervjuas Katja Bergsten, lektor i psykologi, om ämnet självmedkänsla: http://www.svd.se/ny-bok-om-sjalvmedkansla-om-konsten-att-s….

Mindfulness ökar motståndskraften

”Hon träffar många (klienter) som är fastklamrade vid hur saker ’ska vara’ och som bestämt påstår om sig själva: ’Jag är framgångsrik.’ ”Jag har många vänner.’ ’Jag är nåt.’ Om något händer som motbevisar sådana statiska beskrivningar kan det bli väldigt smärtsamt, förklarar hon. Om man utgår från att tillvaron går upp och ned blir man mindre beroende av illusioner om hur det ’ska vara’ och får mer motståndskraft mot svårigheter. Det är vad självmedkänsla kan åstadkomma.”