Parterapi

I alla nära relationer finns ett behov att balansera två grundläggande behov: å ena sidan behovet av närhet och anknytning, å andra sidan behovet av autonomi och självständighet (ref) . I denna balansgång riskerar par att hamna fel – båda kämpar för relationen på sitt sätt men känslan av frustration bara växer.  Då kan man behöva en utomstående, neutral, part som underlättar samtalet. Parterapi är en form av samtalsterapi som fokuserar på att hantera konflikter och kommunikations- eller andra svårigheter inom ett parförhållande. Parterapi kan också ge insikt i huruvida relationen bör fortsätta eller inte, om det finns tvivel från en eller båda parter.

Ni som par träffar mig som samtalsterapeut för ett första gemensamt samtal där vi väljer vad vi ska fokusera på i den fortsatta terapin. Parterapin fokuserar generellt på att finna nya konstruktiva kommunikationsvägar, effektiva sätt att komma ur negativa samspelsmönster och på att öka förståelsen mellan båda parterna. Terapeutens roll är bl a att hjälpa er som par att lyssna på varandra och så att ni kan möta den andres tankar och känslor på ett mer empatiskt sätt, men också träna er i att uttrycka er på ett tydligt samt respektfullt sätt. Parterapi kan även vara stärkande för par utan större konflikter, eller svårigheter, eftersom samtalen kan hjälpa till att förebygga problem, främja kommunikationen och stimulera kärleksrelationen.

Föräldrastöd 

Att bli förälder förändrar hela livet och även parförhållandet. Att vara förälder är en viktig men ibland väldigt tuff uppgift. Det är lätt att jämföra sig med andra föräldrar och tycka att ”alla andra klarar det bättre”, och bli självkritisk. Vardagen kan vara full av glädjeämnen – men också utmaningar. Därför är det bra att ha tillgång till olika typer av stöd under resans gång, till exempel under perioder med mycket bråk och svåra konflikter, eller för att utveckla relationen med ditt/dina barn. Har du någon att prata med längs vägen blir resan lättare. Jag som terapeut finns tillgänglig för stödjande och rådgivande samtal, och även för samtalsterapi med fokus på föräldrarollen.