Blommor bredvid åker - Kvadratisk bild

Den terapeutiska relationen

Psykoterapi är… ett interpersonellt samspel där en persons sinne försöker göra avtryck i den andres i en interaktiv dans (Gilbert och Leahy 2007).

I psykodynamiska terapierbetonas den terapeutiska relationens betydelse. I relationen till terapeuten får du hjälp med att fungera i relationer och att bli mer känslomässigt närvarande i dem.

Terapeutens neutralitet och i viss mån anonymitet poängteras i terapin. Det betyder att du som klient inte får veta något om terapeutens privatliv och historia, vilket kan kännas ovant. Ett skäl till anonymiteten är att terapeuten ska vara en person som du som klient kan tala helt öppet och ocensurerat med. Samtidigt som terapeuten är neutral så erbjuder han eller hon dock ett samarbetsklimat som präglas av accepterande, förståelse och medkännande.

I terapin får du vara som du är och behöver inte ta hänsyn till andra. Många märker dock när de börjar i terapi hur svårt det egentligen är att ”vara som man är” – och det är en del av det som bearbetas under terapin.

Rollen som terapeut

Den terapeutiska relationen är både lik och olik relationen till en vän, om du t ex visar sorg är det vanligt att vännen tröstar. Psykoterapeuten lyssnar empatiskt till din berättelse likt en vän, men istället för att trösta försöker denne undersöka sorgens olika känslonyanser och orsaker tillsammans med dig. I den meningen skiljer sig terapeutens hållning även från den vanliga bilden av en professionell hjälpare, det vill säga någon som ger goda råd eller förslår handlingsalternativ.

Den psykodynamiska psykoterapeuten är istället aktivt lyssnande och försöker förstå vad som sker i den andres inre värld. Terapeuten försöker också förmedla sin förståelse till dig. Idealet är att det är du själv som kommer fram till dina egna insikter, med hjälp av terapeuten som samtalspartner.