Compassionfokuserad terapi (CFT) har skapats av den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert som är KBT-terapeut i grunden men som upplevde att det behövdes en annan metod för att kunna hjälpa prestationsinriktade människor med mycket självkritik och bristande självkänsla, en metod som fokuserar mer på självmedkänsla. I terapin arbetar terapeuten tillsammans med klienten för att möta tankar, känslor, och kroppsliga förnimmelser på klarsynta och medkännande sätt för att aktivera hjärnans trygghetssystem.

Medkänsla (compassion) innebär att kunna närma sig det som är svårt och smärtsamt i livet och ha en motivation att vilja hjälpa sig själv och andra med det. Förenklat kan man säga att det handlar om en förmåga att ta hand om sig själv istället för att hamna i mönster av självkritik eller undvikande. Att bryta våra negativa mönster och bli mer självmedkännande kräver både styrka och mod, vilket vi kan öva oss i att utveckla. Grundläggande har vi alla denna förmåga inom oss.

Medkänsla missuppfattas ibland som något som enbart handlar om värme och kärlek, och att sträva efter ett ideal där vi ständigt ska känna oss harmoniska. Så är det inte, utan medkänsla innebär tvärtom att våga möta livet precis som det är, och oss själv precis som vi är. Det innebär att ta emot allt som händer utan att blunda, men med terapeutens stöd lära oss mer konstruktiva sätt att ta hand om oss själva.

CFT passar egentligen alla människor eftersom vi alla mår bra av att träna hjärnan i trygghet, medkänsla och välmående. Det har visats i forskning att terapin är effektiv för att möta många olika slags psykosociala behov. Metoden kan dock vara extra hjälpsam för dig som har låg självkänsla, upplever ångest och oro, är kritisk mot dig själv (eller mot andra), har svårt att reglera dina känslor, upplever relationsproblem, och/eller har höga prestationskrav.