Psykoterapeut & samtalsterapeut


Anna Rypi – Fil. doktor i sociologi/socialpsykologi

Jag har doktorerat i sociologi med inriktning socialpsykologi, och har arbetat med undervisning och forskning på universitetet i många år.

Som beteendevetare intresserar jag mig för människans plats i samhället. Jag vill betona det sociala sammanhangets och relationernas betydelse. Jag förespråkar ett förhållningssätt som tar hänsyn till människan som helhet.

”Keep some room in your heart for the unimaginable.”
Mary Oliver

Meditation & existentiella frågor

Jag har lång erfarenhet av buddhistisk insikts- och stillhetsmeditation (mindfulness) och ett intresse för existentiella/andliga frågor. Jag upplever att meditation kan skapa ett inre lugn och acceptans, men också öppna upp nya dörrar – vilket till stor del är samma mål som psykoterapi har. Meditationen har gett mig en träning i närvaro och i att lyssna på min intuition.

Utbildning – samtalsterapeut & psykoterapeut

Jag har gått en basutbildning i psykodynamisk psykoterapi på Sverigehälsan, och får i mitt arbete kvalificerad handledning av en leg. psykoterapeut. Dessutom har jag gått en steg 1 kurs i Mindful Self compassion, utvecklat av Kristin Neff och Christopher Germer, och även en certifierande ettårig utbildning i Compassionfokuserad terapi (utvecklat av Paul Gilbert) på CFT institutet.

För närvarande läser jag vidare (på deltid) till legitimerad relationell (en variant av psykodynamisk) och interpersonell psykoterapeut på Linköpings universitet. Den avslutas 2023. Jag kommer under denna tid ta emot utbildningsklienter som är välkomna till ett reducerat pris på 200 kr per gång. (Läs mer om detta under Utbildningsklient i menyn).

Inriktning

Som psykodynamisk, relationell terapeut är jag öppen för integrativa metoder: att undersöka relationens betydelse (t ex mellan klient och terapeut vilken avspeglar andra relationer klienten har i livet), att fokusera på betydelsen av känslor (affektfokuserad och compassionfokuserad psykoterapi) samt på existentiella frågor (existentiell psykoterapi). Jag ser även kroppen som viktig att integrera i psykoterapin, t ex genom att undersöka var känslor upplevs i kroppen, då vi tenderar att ”gå upp i huvudet” och t ex älta svåra händelser istället för att möta och bearbeta känslan mer direkt.

Pris

En timmes session för privatpersoner kostar 750:-. En timmes session för par kostar 1000:- (500 :- per person).

För övriga arrangemang, om du t ex är intresserad av en workshop, eller guidning av dig eller din grupp, i teman som meditation, mindulness, self-compassion, medkännande föräldraskap (eller liknande) vänligen kontakta mig för offert.

Mottagning – Helsingborg & Lund

Du är välkommen till sessioner i samtalsterapi & psykoterapi i trevliga lokaler, och jag har mottagning i både Lund och Helsingborg.

Kontakta mig